นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า


นโยบายการคืนสินค้า ร้านอนุญาตให้ลูกค้าเลือกการคืนเงินเต็มจำนวน หรือเลือกทำรายการสินค้าอื่นแทน อย่างไรก็ตามร้าน มีข้อกำหนดบางประการสำหรับกระบวนการส่งคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • เสียหาย – สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • ใช้การไม่ได้ – สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของผู้ผลิต
 • สินค้าไม่ถูกต้อง / ผิด – ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ (เช่น ผิดขนาด หรือผิดสี)
 • ได้รับสินค้า / ชิ้นส่วนไม่ครบ – สินค้า / ชิ้นส่วน ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์หายไป
 • สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติที่แจ้งไว้ – สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติ, รายละเอียด, หรือรูปภาพที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ปัญหานี้เป็นผลพวงของข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ / ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง)
 • สินค้าหมดอายุ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนสินค้า

 • ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • ลูกค้ามีหลักฐานการสั่งซื้อ (หมายเลขคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งยอดการสั่งซื้อ, บันทึกการจัดส่ง, หลักฐานการโอนเงิน,หรือหลักฐานการจ่ายเงิน,)
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้แล้วไม่เกินไปกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักที่ส่งไป

วิธีการส่งคืนสินค้า

ก่อนการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์จะคืนสินค้าเข้ามาที่ร้านค้า ก่อน จากนั้น โดยจากมาที่แบบฟอม์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า


0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ยังไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปที่ร้านค้า